Κωνσταντίνος Μπουλαζέρης

Ο Κώστας Μπουλαζέρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Οικονομία και Διοίκηση για Μηχανικούς».
Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και κατέχει τη θέση του Ταμία της εταιρείας .
Επίσης, κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Κ.Π.Ε., με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία της εταιρείας.