Τα Νέα μας

«Διπλώνω τα ρούχα μου»

Αυτοεξυπηρέτηση και Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων με Αυτισμό "Στην Αυλή του Κόσμου" του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου...


Η ποιότητα ζωής για ένα άτομο με αυτισμό και την οικογένειά του μπορεί να βελτιωθεί μέσα από μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα του σπιτιού.


Για τον λόγο αυτό οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, όπως το δίπλωμα των ρούχων, αποτελούν ένα από τα σταθερά αποκαταστασιακά προγράμματα του Κέντρου Ημέρας «Στην Αυλή του Κόσμου».
Για τα άτομα με αυτισμό, η συμμετοχή στην καθημερινότητα του σπιτιού σηματοδοτεί την ενίσχυσή της αυτονομίας τους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, την ενεργή δράση τους ως ισότιμα μέλη της οικογένειας και τη δημιουργική δαπάνη του χρόνου τους στο πλαίσιο ενός οργανωμένου προγράμματος.


Ο Γ. μαθαίνει να διπλώνει ρούχα με τη χρήση ενός συστήματος διπλώματος ρούχων!

ScreenHunter 157

Εκτύπωση