Τα Νέα μας

Οριστικός Πίνακας (IA΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙA΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Οριστικός Πίνακας (I΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (I΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ι΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Οριστικός Πίνακας (Θ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων (Θ΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Θ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Oριστικός πίνακας επιλογής (H΄προκήρυξη)

ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων (H΄προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό...