Τα Νέα μας

Virtual Open Day_Γνωρίστε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα...

για την περίοδο 2021-2022 και την εκπαιδευτική πλατφόρμα e - learning, αποκλειστικά για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης, tetedu.gr.

Μάθετε περισσότερα στο https://tete.kpechios.org/ και στο https://tetedu.gr/

Εκτύπωση