Τα Νέα μας

Παρουσίαση Νew Start (video)

Γνωρίστε το έργο New Start μέσα από την διεπιστημονική του ομάδα ...

2η εκδήλωση παρουσίασης

του έργου New Start...

Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή

στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του έργου Νew Start...

Πρόγραμμα Εναρκτήριας Εκδήλωσης

Παρουσίασης του έργου New Start...

Save the date

Eναρκτήρια Εκδήλωση Παρουσίασης του έργου Νew Start...