Τμήμα Παιδιών & Εφήβων

tmima paidion kai efivon logo

 Παρεμβαίνουμε στις δυσκολίες χτίζοντας πάνω στις ικανότητες των παιδιών!

Πληροφορίες

se poious apeth 1

Απευθυνόμαστε σε παιδιά/εφήβους που παρουσιάζουν:

 • Διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.ά)
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Νοητική υστέρηση
 • Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας
 • Διαταραχή συντονισμού των κινήσεων
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
 • Αγχώδεις εκδηλώσεις
 • Φοβίες
 • Σχολική άρνηση
 • Κατάθλιψη
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Τικ
 • Διαταραχές ύπνου
 • Σύνδρομα

Γιατί σε εμάς:

 • Υψηλή παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας
 • Οι πιο σύγχρονες και άρτιες επιστημονικά θεραπευτικές μέθοδοι
 •  Εξατομικευμένη και ολιστική θεραπευτική προσέγγιση
 • Θεραπείες σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο
 • Επαφή με Σχολείο και άλλα πλαίσια
 • Επάρκεια & καταλληλότητα κτιρίου με σύγχρονο εξοπλισμό θεραπευτικών αιθουσών

Στο παρακάτω video η Ελευθερία Μπινίκου, Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων εξηγεί τις υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, τη σημασία της διευρυμένης διεπιστημονικής του ομάδας και τη διαδικασια που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς που αναζητούν συμβουλή ή παρέμβαση για το παιδί τους.

 

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για παιδιά με:


• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.
• Μεικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές.
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα.
• Νοητική υστέρηση.


Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συνεδρίες συγκεκριμένου χρόνου, εβδομαδιαίας συχνότητας, είναι ατομικό και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα θεραπευτικά προγράμματα.
Στόχος του είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς, της επικοινωνίας και της ανάπτυξης των γνωστικών τομέων του παιδιού ή του έφηβου.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι η προσαρμογή του παιδιού στο χώρο, η ανάπτυξη της δεξιότητας του να «διδάσκεται», η βελτίωση της επικοινωνίας, η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, ώστε να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα μέσα στην κοινότητα, αισθανόμενα ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
Επίσης, στόχος είναι η βελτίωση της συνεργασίας, η αύξηση του χρόνου απασχόλησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και συγκέντρωσης, καθώς και βελτίωσης της εικόνας εαυτού και αυτοπεποίθησης.
Οι τομείς που αξιολογούνται και δουλεύονται στο πρόγραμμα, είναι οι εξής:

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση: Στηριζόμενη στις ικανότητες του παιδιού τίθενται οι βάσεις για ανάπτυξης της επικοινωνίας, με παιχνίδια και τραγούδια αλληλεπίδρασης, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (PECS, Makaton κ.α.).

• Γνωστικοί τομείς, με στόχο τη «γνωριμία» του παιδιού με το περιβάλλον και την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων γνώσης, π.χ.:
o Ταύτιση π.χ. ίδιων αντικειμένων, ίδιων χρωμάτων κ.α.
o Κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση π.χ. ζώων, φρούτων, ρούχων, λαχανικών κ.α.
o Αναγνώριση αντικειμένων (ονομασία, λειτουργία, ιδιότητα) και η μίμηση απλών κινήσεων του σώματος και κινήσεων με χρήση αντικειμένων.
o Σωματογνωσία: Δείχνει και ονοματίζει μέλη του σώματός του.

 • Μνήμη: 

Οπτική μνήμη: Ενισχύεται η ικανότητά του να θυμάται μία ποσότητα οπτικών πληροφοριών, όπως γράμματα, αριθμούς, χρώματα.

Ακουστική μνήμη: Ενισχύεται η ικανότητά του θυμάται ακουστικές πληροφορίες από το περιβάλλον, π.χ. τη διεύθυνση του σπιτιού του, τον αριθμό τηλεφώνου του. 

Χωροχρονικός προσανατολισμός: Δουλεύονται όλες οι έννοιες του χώρου, όπως μέσα, έξω, πάνω κ.λπ. και οι έννοιες του χρόνου, όπως οι εποχές, οι μέρες, οι μήνες κ.λπ.

 Αδρή και λεπτή κινητικότητα (εκτελεί δραστηριότητες που ενεργοποιούν μεγάλους μύες ή μυϊκές ομάδες, όπως βάδιση, τρέξιμο. Η αδρή κίνηση αποτελεί τη βάση για την οργάνωση και την εκτέλεση της λεπτής κινητικότητας, όπως είναι το ντύσιμο, το γράψιμο κ.α.).

 •  Οπτικοκινητικός συντονισμός (ανάπτυξη του συντονισμού με στόχο την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, όπως π.χ. να δένει τα κορδόνια του, να αντιγράφει κ.α.).

 •  Δημιουργία κατασκευών με διάφορα υλικά, με στόχο τη γνώση μέσα από πολυαισθητηριακές δραστηριότητες.

 • Παιχνίδια αλληλεπίδρασης με τον θεραπευτή, παιχνίδια με κανόνες και ελεύθερο παιχνίδι (κρυφτό, μπάλα, δαχτυλόκουκλες – επιτραπέζια – χωρίς κάποιο δομημένο σενάριο, με μόνο «εργαλείο» τη φαντασία του παιδιού και την ανάπτυξη νέων ιδεών του).

 • Προγραφή και πρώτη γραφή, προανάγνωση και ανάγνωση, προαρίθμηση και αριθμητική.

 •  Αυτοϋπηρέτηση (η εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως είναι το ντύσιμο, το πλύσιμο, αγορές από μαγαζιά, με απώτερο στόχο την αυτονομία).

Η αξιολόγηση και το πρόγραμμα υλοποιούνται σε οργανωμένο περιβάλλον (ακολουθώντας τις αρχές της μεθόδου TEACCH) και για κάθε παιδί οργανώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα, βασιζόμενο στις ικανότητες, δεξιότητες και τις ανάγκες του.
Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και διαδικτυακά, αν δεν είναι εφικτή η έλευση στους χώρους μας, με εξατομικευμένη υποστήριξη παιδιού και γονέων.

DSC07455

H αμέριστη αγάπη για τα παιδιά μας οδήγησε στη συγκρότηση μιας υπεύθυνης διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός της είναι η υποστήριξη της καθημερινής ζωής των παιδιών/εφήβων, καθώς και των γονέων. Όλοι οι θεραπευτές του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν και πολυετή εμπειρία στο χώρο. Το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και με τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση του ιατρικού απορρήτου και η διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Η σημαντικότητα της διεπιστημονικής ομάδας 

 Η διεπιστημονική μας ομάδα αποτελείται από:

Παιδοψυχίατρο

 Ψυχολόγο

Κοινωνικό λειτουργό

Λογοθεραπευτή

 Εργοθεραπευτή

Μουσικοθεραπευτή

Ειδικό παιδαγωγό.

Ειδικό εκπαιδευτικό

Γυμναστή

Η διεπιστημονική ομάδα ενεργεί με κριτήριο  τις ατομικές διαφορές, τις ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε παιδιού/εφήβου και συνθέτει το εξατομικευμένο πρόγραμμα του. Με τη συνεργασία των ειδικοτήτων επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη που λαμβάνει το  παιδί/ ο έφηβος από το θεραπευτικό του πρόγραμμα. Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης και προσεγγίζουμε τις ανάγκες των παιδιών/εφήβων και των οικογενειών με σύνεση και προσοχή.

Το προσωπικό έχει εξειδίκευση σε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους με στόχο την εξατομικευμένη και ταυτόχρονα ολιστιστική θεραπευτική προσέγγιση. Οι θεραπείες παρέχονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εγκρεμού 30, 82131 Χίος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τ: 22710 20000 (εσωτ. 1)

EMAIL

tpe@kpechios.org

Τα Νέα μας

Ένα "Αερόστατο" έρχεται στη Χίο ...

Nέα δράση του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου...

Μπορώ να αλλάξω τον κόσμο...

Πολυάριθμα και πολύχρωμα τουβλάκια Lego ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα και ενσωματώθηκαν ήδη στα ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα...

Τι είναι το Lego®-BasedTherapy και που απευθύνεται;

Γράφει η Νικολέτα Δήμπαλα, Λογοθεραπεύτρια – Lego® Therapy Practitioner του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Παιδού και Εφήβου...