final_banner-gia-site_grow4autism-1.jpg

grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας φορέων της κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο του αυτισμού.

Το έργο grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) και εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ).

Στόχοι του έργου:

 • Η δημιουργία Δικτύου συλλόγων ατόμων με αυτισμό, γονέων /φροντιστών και παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους
 • Η λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των μελών, η ανταλλαγή και ανάπτυξη καλών πρακτικών
 • Η Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των μελών του δικτύου
 • Η Εκπαίδευση στελεχών των μελών του Δικτύου

ώστε να:

 • αυξηθεί η ικανότητα τους να αναζητούν χρηματοδοτήσεις και να αναπτύσσονται σύμφωνα με τους στόχους τους
 • ενημερώνουν τακτικά, συστηματικά και έγκυρα τα μέλη τους
 • αναπτύξουν περαιτέρω και συστηματικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους τους μέσω της ανάπτυξης του δικτύου των εθελοντών τους,

και τελικά, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων τους και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα τους.

Το έργο υλοποιείται σε διάστημα 13 μηνών (Μάρτιος 2022 - Μάρτιος 2023).

Contact person: Χρήστος Σιφναίος
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης 
sifneos@kpechios.org Τηλέφωνο: 2105731581- 6980068724
ημέρες και ώρες επικοινωνίας : Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09 00 με 13 00

 

Δράσεις του έργου:

 • Δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης του Δικτύου
 • Εκπαίδευση σε θέματα α) αναζήτησης χρηματοδότησης, β) δημιουργίας και λειτουργίας δομών και γ) υπηρεσιών και διαχείρισης εθελοντών
 • Δημιουργία Ψηφιακού Πρακτικού Οδηγού για γονείς
 • Xρήση ψηφιακής πλατφόρμας για την ενημέρωση και διασύνδεση των μελών του Δικτύου 
 • Εσωτερική αξιολόγηση ικανοποίησης των μελών

Ομάδες – στόχοι

 • Σύλλογοι ατόμων με αυτισμό
 • Σύλλογοι γονέων /φροντιστών ατόμων με αυτισμό
 • Μη κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους.

Έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή συλλόγων και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με συμπληρωματικό  προφίλ ως προς τα έτη λειτουργίας,  τη γεωγραφική κατανομή και τη λειτουργία ή μη δομών.

Μαρτυρίες μελών του Δικτύου

Δράσεις μελών του δικτύου

Τα Νέα του προγράμματος

Στο nevronas.gr για το εγχειρίδιο – Πρακτικός Οδηγός «Αυτισμός: Ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας»

Η Αλεξάνδρα Συρογιάννη– Προϊστ.Τμήμ.Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΓΝΠΑ ” Η Αγία...

Aυτισμός:Ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας

Το εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πλοήγηση γονέων και...

Εκδήλωση λήξης έργου

"grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα"

Tο πρόγραμμα Active citizens fund

Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Publish modules to the "offcanvas" position.