Ολοκληρωμένα προγράμματα

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναζητούμε, διεκδικούμε και αξιοποιούμε τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.Οι ενέργειες σε αυτό τον τομέα συντονίζονται από το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του Κ.Π.Ε. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά, που ήδη έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί ή υλοποιούνται.


 

Εθνικά Προγράμματα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
monada

 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου», με φορέα υλοποίησης το Κ.Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006, Μέτρο 2.3  «Ενέργειες πρόληψης - ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνική Συμμετοχή για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Το παρόν έργο υλοποιείται από το 2007 ως σήμερα και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Διεθνή Προγράμματα

Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας

«Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας»,  ως εταίρος στη διακρατική συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση 2007-2013 (Συμπράξεις Comenius Regio),Αύγουστος 2011 – Ιούλιος 2013.

 

  

 

  

 

Χρηματοδοτήσεις απο Ιδρύματα / Προγράμματα

Active Citizens Fund
Το έργο Νew Start υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» μέσω της Ειδικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Οσελότος».Το έργο διάρκειας 18 μηνών αφορούσε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (15-23 ετών ) με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  που έχουν αναπτύξει αποκλίνουσα συμπεριφορά ή διατρέχουν κίνδυνο να διαπράξουν κάποια αξιόποινη πράξη. Στόχος του έργου,  ήταν η ενδυνάμωση των ωφελούμενων, μέσα από υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό αφενός τη συνέχιση της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας και αφετέρου την  ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
Δείτε εδω περισσότερα για το έργο