Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων – Τμήμα Προβολής και Προώθησης

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου λειτουργεί το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων το οποίο καταγράφει όλες τις ανάγκες των Δομών μας και συντονίζει όλο το έργο των προσφορών των συμπολιτών μας που έχουν την ευγενική διάθεση για να συμβάλουν στο έργο μας.

Παράλληλα, τα στελέχη του Τμήματος αναζητούν προκηρύξεις χορηγικών προγραμμάτων άλλων κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουν στη σύνταξη προτάσεων σε συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό και αναζητούν συνεργασίες στο πλαίσιο επιδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και με το Τμήμα Προβολής και Προώθησης το οποίο δημοσιοποιεί και προβάλει, εκτός του έργου του Κέντρου και τις ανάγκες μας για την αναζήτηση στήριξης.

Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνεννόηση σχετικά με την πρόθεσή σας να στηρίξετε το έργο μας ή την αναζήτηση συνεργασιών στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων, επικοινωνήστε με τον κ. Χάρη Τορτορέλη, Στέλεχος του Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, τηλ. 2105771502, 6944746259, email: ch.tortorelis@kpechios.org

Για θέματα προβολής και δημοσιοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Νατάσα Σπαντιδάκη, Στέλεχος του Τμήματος Προβολής και Προώθησης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, τηλ. 2105771502, 6942423140, email: nspantidaki@kpechios.org

Χάρης Τορτορέλης
Χάρης ΤορτορέληςΤμήμα Εξεύρεσης Πόρωνch.tortorelis@kpechios.org
Νατάσα Σπαντιδάκη
Νατάσα ΣπαντιδάκηΤμήμα Προβολής & Προώθησηςnspantidaki@kpechios.org