ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στη Χίο παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις ηλικίες και τις διαταραχές στους τομείς της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του  Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στην Αθήνα υποστηρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος .

1.Συνεδρίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Οι άνθρωποι που επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συνεδρίες τους από την ασφάλεια του σπιτιού τους, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά εμπόδια, με την χρήση τεχνολογικών μέσων όπως το Skype. Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία και τους τρόπους των διαδικτυακών ή των τηλεφωνικών ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

2.Τηλε-αποκατάσταση

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών. Τα θεραπευτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω τηλε-αποκατάστασης απευθύνονται σε οικογένειες που λόγω της απόστασης ή άλλων παραγόντων, δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κάποιο είδος δια ζώσης θεραπείας.

  • Πρόγραμμα αποκατάστασης για διαταραχές λόγου-ομιλίας και επικοινωνίας.
  • Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά/εφήβους.
  • Ψυχοκοινωνική παρέμβαση για κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη σε παιδιά/εφήβους.
  • Συμβουλευτική γονέων

 Η τηλε-αποκατάσταση πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένων υπολογιστών από έμπειρους θεραπευτές. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται αρχικά για τις προδιαγραφές των υπολογιστών και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται. Η διαδικασία είναι απλή και προσιτή για κάθε χρήστη. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων  του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

3.Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Παιδιά/ Εφήβους

Το Τμήμα Παιδιών & Εφήβων παρέχει υπηρεσίες εξατομικευμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού  για εφήβους άνω των 15 ετών online σε όλη την Ελλάδα .  

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

4.Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Ενήλικες

ένα καινοτόμο online  ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων σε άνεργους, φοιτητές ή και εργαζόμενους που επιθυμούν αλλαγή θέσης ή εργασίας. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, μέσα από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός απαντά σε κλινικές ανάγκες , αξιοποιώντας την ανάλογη  κλινική εμπειρία και καινοτομία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και των εισηγητών,  συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση αιχμής με δοκιμασμένες καλές κλινικές πρακτικές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο τόσο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες ώστε να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική, όσο και την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών.

Δείτε τα διαθέσιμα online εκπαιδευτικά σεμινάρια στην πρώτη πλατφόρμα e-learning αποκλειστικά για επαγγελματίες ψυχικής υγείας  www.tetedu.gr

Γνωρίστε το  Τμήμα Eπιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και τα νέα μας εκπαιδευτικά στην ιστοσελίδα tete.kpechios.org