final_banner-gia-site_xoris-logo_2.jpg

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο Νew Start υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» μέσω της Ειδικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Οσελότος».Το έργο διάρκειας 18 μηνών απευθυνόταν σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (15-23 ) με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  που έχουν αναπτύξει αποκλίνουσα συμπεριφορά ή διατρέχουν κίνδυνο να διαπράξουν κάποια αξιόποινη πράξη. Στόχος του έργου,  ήταν η ενδυνάμωση των ωφελούμενων, μέσα από υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό αφενός την συνέχιση της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας και αφετέρου την  ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο έργο New Start, 100 ωφελούμενοι έλαβαν δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες :

Α. Υποδοχή

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η  αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση του ωφελούμενου προκειμένου να ενταχθεί στις υπηρεσίες του έργου. Περιλαμβάνει  την Λήψη Ιστορικού, την Παιδοψυχιατρική - Ψυχιατρική Εκτίμηση.

Β. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσα από την χορήγηση των τεστ, των εισαγωγικών ερωτηματολογίων και της συμβουλευτικής δόθηκε η δυνατότητα στον ωφελούμενο να αναπτύξει μηχανισμούς αυτογνωσίας σχετικά με την προσωπικότητα, τις ικανότητες τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του. Αυτό  του επίτρεψε τη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου και την λειτουργική λήψη αποφάσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη και την κοινωνική ζωή του. Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού ολοκληρώθηκε με την παράδοση έκθεσης όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και προτείνονται οι κατάλληλες επαγγελματικές κατευθύνσεις. 

Γ. Coaching

Οι ωφελούμενοι στο  στάδιο αυτό  έλαβαν εκπαίδευση και καθοδήγηση σε θέματα όπως: i)σύνταξη βιογραφικού σημειώματος ii)χρήση διαδικτύου για αναζήτηση θέσεων εργασίας iii)προετοιμασία για συνέντευξη με πιθανούς εργοδότες iv) δικτύωση και συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των μεθόδων “Professional NEET Assistance and Updating Information” (Erasmus + Program) .

Δ. Ψυχική Ενδυνάμωση – Βελτίωση Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ευρύτερος στόχος του έργου ήταν να παρασχεθεί στους ωφελούμενους η απαιτούμενη υποστήριξη, ώστε να ενισχυθούν ψυχοσυναισθηματικά και να ενδυναμωθούν στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και στην ομαλή ένταξή τους στα εργασιακά πλαίσια. Επιπλέον να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας μέσα από βιωματική εκπαίδευση (παιχνίδια ρόλων και βιωματικές ασκήσεις) και βάσει  των αρχών της θεωρίας της Μη Βίαιης Επικοινωνίας ( M. Rozenberg ) και της Θεωρίας Φυσικών Συστημάτων (Bowen Theory).

Για την παρουσίαση του έργου και την προσέλκυση ωφελούμενων,  πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης προς την ευρύτερη κοινότητα και αρμόδιους φορείς.
 
Στο κλείσιμο του έργου, υλοποιήθηκαν δράσεις επικοινωνίας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, τη μεθοδολογία και τα επιτεύγματα του έργου, ενώ παράλληλα αρμόδιοι φορείς όπως κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, φορείς παιδικής και εφηβικής προστασίας, αρχές ποινικής δικαιοσύνης και εκπαιδευτικά πλαίσια έλαβαν επιστημονικό υλικό σχετικά με αυτό.

Στόχος και αντίκτυπος του έργου

Στόχος του έργου ήταν η ενδυνάμωση των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στη συνηγορία των δικαιωμάτων τους.
Συγκεκριμένα, με τη λήξη του έργου, οι ωφελούμενοι  είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση και την απασχόλησή τους με στόχο να ενταχθούν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Επιπλέον, ανέπτυξαν στοιχεία της προσωπικότητας τους, ώστε να ενεργούν με μεγαλύτερη αυτονομία και κρίση και κατόρθωσαν να δικτυωθούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες αποκτώντας ένα σημαντικό υποστηρικτικό πλαίσιο.
To έργο συνέβαλε στην προαγωγή μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, αφού με τη λήξη του, οργανώθηκε συνάντηση εργασίας με εισαγγελικές, αστυνομικές, δικαστικές, εκπαιδευτικές αρχές, φορείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπου παρουσιάστηκε η μεθοδολογία και τα αποτελέσματά του έργου. Έτσι δόθηκε η αφορμή όλα τα εμπλεκόμενα, με τη νεανική παραβατικότητα μέρη, να συνομιλήσουν και να προτείνουν από κοινού δράσεις αφενός για να ωφελήσουν τα νεαρά άτομα που εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις και αφετέρου για να προλάβουν το φαινόμενο αυτό στην ελληνική επικράτεια. Από την συνάντηση εργασίας προέκυψαν προτάσεις για τροποποιήσεις / βελτιώσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Δείκτες αποτελεσματικότητας

Με την ολοκλήρωση του έργου, 100 ωφελούμενοι, ενδυναμώθηκαν ψυχικά,  προσδιόρισαν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και  είναι σε θέση να ανιχνεύσουν θέσεις εργασίας στην αγορά.
Για την παρουσίαση του έργου και την προσέλκυση ωφελούμενων,  πραγματοποιήθηκαν δυο εκδηλώσεις ενημέρωσης σε 40 στελέχη τμημάτων κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων Αττικής και φορέων παιδικής και εφηβικής προστασίας. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου, μεταξύ άλλων, υλοποιήθηκε ημερίδα με 50 εκπροσώπους αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, δημιουργήθηκε εγχειρίδιο συμβουλευτικής και διαχείρισης νεαρών ατόμων με παραβατική συμπεριφορά για επαγγελματίες που εργάζονται με νεαρούς παραβάτες και Πρακτικός Οδηγός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας για εφήβους /ες και νεαρούς/ές ενήλικες» με στόχο την υποστήριξη των νέων σε κάθε βήμα τους στο δρόμο για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες, σε όποιο στάδιο επαγγελματικής επιλογής κι αν βρίσκονται.

Τα Νέα του προγράμματος

Πρακτικός Οδηγός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Για εφήβους και νεαρούς ενήλικες....

Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες

Ψυχική Ενδυνάμωση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Είπαν για το New Start...

Εργαζόμενοι και ωφελούμενοι μιλούν για το New Start, ένα έργο ψυχικής ενδυνάμωσης...

Tο πρόγραμμα Active citizens fund

Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο - Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
 
Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.