Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

logo TETE 01 1

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου κατά την 25ετή λειτουργία του έχει να παρουσιάσει σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου προάγει την ερευνητική δραστηριότητα και την Επιστημονική Τεκμηρίωση σε άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες Δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου. Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, μέσα από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας. 

Εκπαίδευση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του Τμήματος Eπιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου απαντά σε κλινικές ανάγκες  αξιοποιώντας την ανάλογη  κλινική εμπειρία και καινοτομία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και των εισηγητών,  συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση αιχμής με δοκιμασμένες καλές κλινικές πρακτικές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο τόσο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες ώστε να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική, όσο και την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών.

Δείτε τα διαθέσιμα online εκπαιδευτικά σεμινάρια στην πρώτη πλατφόρμα e-learning για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και φοιτητές ανάλογων σχολών,  www.tetedu.gr

Γνωρίστε το  Τμήμα Eπιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και τα νέα μας εκπαιδευτικά στην ιστοσελίδα tete.kpechios.org

Επιστημονική Τεκμηρίωση & Έρευνα

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα γνώση, τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και ερωτήματα εντός του ΚΠΕ και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Στα 7 χρόνια λειτουργίας του το ΤΕΤΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 6 ερευνητικά προγράμματα