Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

logo TETE 01 1

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου προάγει την ερευνητική δραστηριότητα και την Επιστημονική Τεκμηρίωση σε άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες Δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας.

  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων επιστημονικής τεκμηρίωσης
  • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Εκπαίδευση

Το Τμήμα Eπιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, αναπτύσσει σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απαντούν σε κλινικές ανάγκες, συνδυάζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση αιχμής με δοκιμασμένες καλές κλινικές πρακτικές και αξιοποιώντας την  κλινική εμπειρία και καινοτομία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και των επαγγελματιών που συνεργάζονται μαζί μας ως εισηγητές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο, αφενός την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες ώστε να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική και αφετέρου την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών.

Ο σχεδιασμός κάθε περιόδου περιλαμβάνει υβριδικά και ασύγχρονα σεμινάρια.

Βρείτε όλα μας τα e-learning εκπαιδευτικά σεμινάρια στην πρώτη  πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας  www.tetedu.gr

Επιστημονική Τεκμηρίωση & Έρευνα

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης αναπτύσσει, σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα γνώση και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και ερωτήματα τόσο εντός του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση της κλινικής πρακτικής, την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η Ομάδα μας

Η ομάδα του ΤΕΤΕ αποτελείται από επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, των κοινωνικών επιστημών και της επικοινωνίας.

Το δίκτυο των συνεργατών μας περιλαμβάνει επιστήμονες με πολυετή εμπειρία  στον τομέα τους, οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες σχεδιασμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταφέροντας γνώσεις και δεξιότητες από τη κλινική και ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία τους.

Χρυσολωρά 10-12, ΤΚ 12132, Περιστέρι, Τ: 210 5731581, tete@kpechios.org