ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το έργο «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» θα έχει διάρκεια 11 μήνες (Φεβρουάριος 2024 – Ιανουάριος 2025) και υλοποιείται από την εταιρεία SciFΥ και το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εταιρείας Metlen.

Σκοπός του έργου είναι:

 

 1. H ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ΑμεΑ, ώστε να εκπαιδεύουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως annotation.
 2. Η διερεύνηση των όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ώστε ΑμεΑ να μπορούν να απασχοληθούν σε αυτόν τον τομέα.
 3. Η ενδυνάμωση φορέων υποστήριξης ΑμεΑ, προκειμένου να προσφέρουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες στον χώρο της ΤΝ.
 4. Η πιλοτική δοκιμή ενός έργου annotation με έναν εργοδότη (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”)

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι:

 • θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ στην ΤΝ και στο annotation.
 • θα εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ στην ΤΝ και στο annotation.
 • θα  οργανώσουμε και θα υλοποιήσουμε πιλοτική εκπαίδευση 12 ΑμεΑ στο annotation.
 • θα υλοποιήσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα annotation με έναν εργοδότη (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).
 • θα αναλύσουμε την πιλοτική αυτή δράση για να διαμορφώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσει το εγχείρημα με αποτελεσματικό τρόπο.
 • θα επικοινωνήσουμε το έργο για να ευαισθητοποιήσουμε τις ομάδες στόχους, σε συνεργασία με τους υποστηρικτές.

Ομάδες - Στόχοι

Οι ομάδες-στόχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Α. Οι άμεσα ωφελούμενοι του έργου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

 • ΑμεΑ: ΑμεΑ που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου και συναφείς φορείς [Έγκαιρη Παρέμβαση, Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)], οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στο annotation και θα αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες. 
 • ΜΚΟ: Capacity building σε 3 Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Έγκαιρη Παρέμβαση, Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) οι οποίοι θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης AμεΑ σε annotation. Επιπροσθέτως, η ΑΜΚΕ SciFY θα αναπτύξει τεχνογνωσία σχετικά με το annotation από ΑμεΑ.
 • Ερευνητικό Ίδρυμα: Το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), που θα εξυπηρετηθεί από το annotation που θα προσφέρουν τα εκπαιδευμένα ΑμεΑ.

B. Οι έμμεσα ωφελούμενοι του έργου, δηλαδή ΑμεΑ και οι οικογένειές τους, φορείς υποστήριξης ΑμεΑ και δυνητικοί εργοδότες που θα ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα  του έργου.

Γ. Το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο επικοινωνίας του έργου.

Δράσεις του έργου

 1. Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας από φορείς υποστήριξης ΑμεΑ στην ΤΝ, προκειμένου στη συνέχεια να είναι εκείνοι οι εκπαιδευτές των ΑμεΑ ως προς τη διαδικασία του annotation.
 2. Εκπαίδευση διάρκειας 3 μηνών 12 ΑμεΑ σε annotation.
 3. Υλοποίηση ενός έργου με πραγματικά δεδομένα εργοδότη στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου το annotation θα πραγματοποιηθεί από όσους εκπαιδευμένους annotators μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τέτοιου έργου μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης.
 4. Η πιλοτική αυτή δράση θα αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων ώστε να μεγαλώσει το εγχείρημα με αποτελεσματικό τρόπο.

Τα Νέα του προγράμματος

Διαβάστε μας στην "Καθημερινή"

Είμαστε ενθουσιασμένοι όταν μιλάμε για τη συμμετοχή μας στο έργο «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή...

Συμμετείχαμε στο συνέδριο Φιλανθρωπία 2.0 !

Το Ετήσιο Συνέδριο του HIGGS «Φιλανθρωπία 2.0», που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Μαΐου 2024, είχε...

ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

  Ένα εξαιρετικά καινοτόμο project, ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα, ξεκίνησε ο μη κερδοσκοπικός...

Το πρόγραμμα «ΑμεΑ Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη» υλοποιείται από τη SciFY και το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εταιρείας MYTILINEOS.

Publish modules to the "offcanvas" position.