Προαγωγή της Στοματικής Υγείας και Υγιεινής στα άτομα με ΔΑΦ

Τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν σε σημαντικό βαθμό προβλήματα στοματικής υγείας λόγω των δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζουν στη συμπεριφορά και την επικοινωνία τους. Απαιτείται στοχευμένη και εξειδικευμένη προετοιμασία και εξοικείωση τους με τη διαδικασία της στοματικής υγιεινής όσο και με την παροχή υπηρεσιών προληπτικής  οδοντιατρικής φροντίδας καθώς και δυνατότητα πρόσβαση σε εκπαιδευμένους οδοντίατρους.

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες σχεδιάσαμε και υλοποιούμε από τον Ιούνιο του 2022, το πρόγραμμα με τίτλο «Προαγωγή της Στοματικής Υγείας και Υγιεινής στα άτομα με ΔΑΦ». Για την υλοποίηση του προγράμματος συστήθηκε διεπιστημονική ομάδα με μέλη από τους ακόλουθους φορείς: Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής/Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία-Επιτροπή Πρόληψης και Προαγωγής Στοματικής Υγείας, Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Ελληνική Εταιρία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων, Ιατρείο Αυτισμού/ Παιδοψυχιατρική κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Αγία Σοφία,  καθώς και από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της στοματικής υγείας και υγιεινής των αυτιστικών ατόμων με συνεπαγόμενη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των φροντιστών τους.

Στόχοι

 • Η ενημέρωση των φροντιστών τους για τους τρόπους υποστήριξης και προαγωγής της στοματικής υγιεινής και φροντίδας των ατόμων με ΔΑΦ.
 • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αποκατάστασης για την υποστήριξη της στοματικής υγιεινής και οδοντιατρικής φροντίδας στα άτομα με ΔΑΦ.
 • Η ευαισθητοποίηση , η ενημέρωση και εκπαίδευση των οδοντιάτρων ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν οδοντιατρική φροντίδα ( πρόληψη και θεραπεία) σε άτομα με ΔΑΦ
 • Η ενημέρωση των αυτιστικών ατόμων για τη σημασία της οδοντικής υγιεινής και οδοντιατρικής φροντίδας και τα χαρακτηριστικά της.
 • Η προαγωγή της στοματικής υγιεινής των ατόμων με ΔΑΦ και η προετοιμασία τους για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Ομάδες – Στόχοι

 • Αυτιστικά άτομα και οι γονείς / φροντιστές τους
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης που εργάζονται με αυτιστικούς ωφελούμενους
 • Οδοντίατροι / Παιδοδοντίατροι / Οδοντίατροι Ειδικής Φροντίδας
 • Ευρύ κοινό

Δράσεις

 • Kαταχώρηση στην ιστοσελίδα autismap.gr των οδοντιάτρων/παιδοδοντιάτρων σε πανελλαδικό επίπεδο που έχουν την κατάρτιση και εξυπηρετούν ή επιθυμούν να εξυπηρετήσουν άτομα με αυτισμό
 • Δημιουργία ψηφιακού εγχειριδίου – οδηγού το οποίο θα περιέχει υλικό υποστήριξης της προετοιμασίας και ενημέρωσης για την επίσκεψη στον οδοντίατρο του ατόμου με ΔΑΦ, προς χρήση για γονείς/φροντιστές καθώς και τα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ.
 • Δημιουργία ψηφιακού εγχειριδίου – οδηγού το οποίο θα περιέχει υλικό υποστήριξης της προετοιμασίας και ενημέρωσης για την επίσκεψη στον οδοντίατρο του ατόμου με ΔΑΦ, προς χρήση από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης.
 • Δημιουργία ψηφιακού εγχειριδίου για την ενημέρωση και εκπαίδευση των οδοντιάτρων
 • Συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια (8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής & Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας κλπ.).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μελέτης για την καταγραφή των γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων των οδοντιάτρων/τελειόφοιτων, φροντιστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε άτομα με αυτισμό
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης ως προς α)την ικανοποίηση των χρηστών, β) την επίδραση στην εφαρμογή της στοματικής  υγιεινής  και γ) την επίδραση στην  παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.
 • Διενέργεια εστιασμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του Προγράμματος “Προαγωγή της στοματικής υγείας και υγιεινής των ατόμων με αυτισμό” , των αποτελεσμάτων του και του παραγόμενο υλικού.

Τα Νέα του προγράμματος

Publish modules to the "offcanvas" position.