Τα Νέα μας

Οριστικός Πίνακας (IE΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IE΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’» με κωδικό MIS 5002623 (Ε.Π. "Αττική 2014-2020")

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙΕ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 30 ετών...

Οριστικός Πίνακας (IΔ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IΔ΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙΔ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Οριστικός Πίνακας (IΓ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IΓ΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙΓ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Οριστικός Πίνακας (IΒ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (Παράταση IΒ΄ Προκήρυξη)

στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’» με κωδικό MIS 5002623 (Ε.Π. "Αττική 2014-2020")