Τα Νέα μας

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (Φεβρ. 2024)

της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''"»...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (Φεβρ. 2024)

της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''"»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα άτομο με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Φεβ.2024)

για Συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''"»...

Οριστικός Πίνακας (IE΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IE΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’» με κωδικό MIS 5002623 (Ε.Π. "Αττική 2014-2020")

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙΕ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 30 ετών...

Οριστικός Πίνακας (IΔ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IΔ΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΙΔ΄ Προκήρυξη)

για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών...

Οριστικός Πίνακας (IΓ΄Προκήρυξη)

επιλογής ωφελουμένων της Πράξης "Κέντρο Ημέρας Εφήβων...

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων (IΓ΄ Προκήρυξη)

της Πράξης «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου'’»