Τα Νέα μας

Πρακτικός Οδηγός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Για εφήβους και νεαρούς ενήλικες....

Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες

Ψυχική Ενδυνάμωση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες.

Είπαν για το New Start...

Εργαζόμενοι και ωφελούμενοι μιλούν για το New Start, ένα έργο ψυχικής ενδυνάμωσης...

Παρουσίαση Νew Start (video)

Γνωρίστε το έργο New Start μέσα από την διεπιστημονική του ομάδα ...

2η εκδήλωση παρουσίασης

του έργου New Start...

Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή

στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του έργου Νew Start...

Πρόγραμμα Εναρκτήριας Εκδήλωσης

Παρουσίασης του έργου New Start...

Save the date

Eναρκτήρια Εκδήλωση Παρουσίασης του έργου Νew Start...