Τα Νέα μας

Στην 1η Διακρατική συνάντηση του προγράμματος Care4Skills

Την Πέμπτη 23/5/2024 υλοποιήθηκε η 1η Διακρατική συνάντηση του προγράμματος Care4Skills, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου...

μαζί με άλλους 27 φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες (BE, BU, CZ, FI, FR, GR, HU, IT, NL, ES). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, συντονίζεται από το European Association Of Service Providers For Persons With Disabilities (EASPD) και αποσκοπεί στην (επαν)εκπαίδευση, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας (ΜΦ), καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Εκ μέρους του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στο 1o TPM  συμμετείχαν η Βικτώρια Κατσιαμάκη (Ψυχολόγος, Επιστημονική Συντονίστρια του έργου Care4Skills) και o Χρήστος Σιφναίος (Κοινωνιολόγος, Συντονιστής ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων).
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε εκτενής αναφορά στους στόχους του έργου, στα πακέτα εργασίας και τις επιμέρους δράσεις, στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και ευρύτερα, σε θέματα οργανωσιακού χαρακτήρα.

kick care skills

Εκτύπωση