Τα Νέα μας

Γιατί μπορεί ένας εργατικός μαθητής να αποτυγχάνει στο σχολείο;

Σταυρούλα Κώττη
Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών Τμήμα Φιλολογίας-Κατεύθυνση Γλωσσολογίας
Παιδαγωγός στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου Δημοσίευση στην ειδική έκδοση της Εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ «Εκπαίδευση» 2005

Πλήρες κείμενο