Τα Νέα μας

Χίος: Ανοιχτή θέση εργασίας για εργοθεραπευτή

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗ ΧΙΟ

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, προσκαλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
1. μιας θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων στη Χίο, με ειδικότητα: Εργοθεραπευτής -τρια (μερικής απασχόλησης) ή βοηθός εργοθεραπευτή-τρια .
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου και πιθανότητα ανανέωσης. Η συνεργασία θα ξεκινήσει άμεσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
Λειτουργεί ως Α’ Βάθμια μονάδα υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική κ.α.) για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών, με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές.
Οι κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Τ.Π.Ε. αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών καθώς και την αγωγή κοινότητας.

Α. Αρμοδιότητες:
● Συνεδρίες Εργοθεραπείας
● Συνεδρίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής
● Γραπτές αναφορές (follow up)
● Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες
● Συμμετοχή στις Ομάδες Εποπτείας
● Σχεδιασμός και συμμετοχή σε δράσεις αγωγής κοινότητας

 

Β. Απαραίτητα Δικαιολογητικά :
● Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
● Φωτοαντίγραφο Βασικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού
● Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
● Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό)
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
● Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Γ. Επιθυμητά Προσόντα
● Εξειδίκευση στο αντικείμενο (μεταπτυχιακό, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κτλ. στο αντικείμενο εργασίας)
● Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψης θέσης
● Βεβαίωση Εγγραφής στον Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σύλλογο της ειδικότητας
● Γνώση Ξένων Γλωσσών
● Γνώση χειρισμού Η/Υ
● Ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών
● Προσωπικότητα (συνέντευξη). Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στα πλαίσια ομαδικής λειτουργίας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εμπειρία και άνεση στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
● Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του/της

Θα συνεκτιμηθεί:
Εθελοντική εργασία σε συναφές αντικείμενο.

Δ. Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του φορέα. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους.


Ε. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82 131, καθημερινά 14:00-21:00 από τη δημοσίευση της παρούσης έως και της 17/10/2022. Η υποβολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tpe@kpechios.οrg, με Τίτλο : ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΧΙΟΣ.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20 000 (εσωτερική γραμμή 1, Κα Γιαλούση).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ

Π. Σιδηροφάγη

Εκτύπωση