Τα Νέα μας

Χίος: Ανοιχτή θέση εργασίας για Ψυχίατρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ...

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής, συμβάλει στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας από το 1996 και διατηρεί 6 δομές σε Χίο και Αθήνα. Αποτελεί την μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα με έδρα στην περιφέρεια και μάλιστα στο ακριτικό νησί της Χίου.

 Το Δ.Σ. του  Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο, με ειδικότητα:

Ψυχίατρος με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής / πλήρους απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή  μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με υπηρεσίες που θα παρέχονται  με μετάκληση ανά δεκαπενθήμερο (στην περίπτωση μερικής απασχόλησης).

Προσόντα υποψηφίων :

 • Απαραίτητη η ολοκλήρωση σπουδών ιατρικής και απόκτηση ειδικότητας ψυχιατρικής.
 • Θεμιτή η κλινική εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική.
 • Θεμιτή η γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ.
 • Θεμιτή η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου.
 • Κατά την αξιολόγηση και επιλογή θα συνεκτιμηθούν λοιπές δεξιότητες .

Παροχές :

 • Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
 • Κάλυψη κόστους μετακίνησης (αεροπορικά , στην περίπτωση μερικής απασχόλησης).
 • Κάλυψη διαμονής (στην περίπτωση μερικής απασχόλησης).
 • Παροχή εποπτείας.
 • Υποστήριξη από πολυμελή διεπιστημονική ομάδα.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων (για αυτά που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό θεωρείται απαραίτητη και η προσκόμιση της σχετικής αναγνώριση & αντιστοίχισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού.

 Η αρχική αξιολόγηση  των τελικών υποψηφίων θα γίνει από την Επιστημονικά Υπεύθυνη της δομής και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, 1ος όροφος, καθημερινά ή ηλεκτρονικά στο kmpsy@kpechios.org  από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 15/7/2024.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 8.00-15.00, στο τηλέφωνο 22710 20000.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ

Π. Σιδηροφάγη

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε πως για τον σκοπό της συμμετοχής σας στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Ψυχιάτρου και για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα που μας παρέχετε με την παρούσα αίτηση: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ, ΔΟΥ , ΑΔΤ, ΑΜΑ.

Εκτύπωση