Τα Νέα μας

Εκπαιδευτήκαμε στη «Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς»

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενών μας! ...


Με χαρά υποδεχθήκαμε στα γραφεία μας στην Αθήνα, τους εισηγητές του εκπαιδευτικού οργανισμού “Βild” της Μ. Βρετανίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών PBS Coaches Program.


Στο Πρόγραμμα διάρκειας 36 ωρών /  26-28/1/2019 συμμετείχαν 10 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι από το Κέντρο Ημέρας Εφήβων – Νεαρών Ενηλίκων με Αυτισμό στη Δ. Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου», το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ) «Ηλίανθος» και της Ειδικής Μονάδας Παρέμβασης για Νεαρά Άτομα με Παραβατική Συμπεριφορά «Οσελότος», εκπαιδεύτηκαν στην προσέγγιση Positive Behaviour Support (PBS), εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών που προβληματίζουν, «challenging behaviors”. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες για την ενσωμάτωση αντίστοιχων πρακτικών στο κλινικό τους έργο με άτομα με αυτισμό ή άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και την εκπάιδευση και υποστήριξη άλλων επαγγλεματιών.
Η προβλεπόμενη 4η ημέρα της εκπαίδευσης έχει προγραμματισθεί για το Σεπτέμβριο 2019.


Συστηματοποιούμε και ενισχύουμε τη θεραπευτική μας προσέγγιση, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού των εξυπηρετούμενων μας.

Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς – Positive Behaviour Support - PBS

Στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων, η προσέγγιση PBS αποτελεί σημείο αναφοράς για την πρόληψη και διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν (challenging behaviours) όσον αφορά σε άτομα με αναπηρίες ψυχιατρικής ή/και αναπτυξιακής φύσης.


Η προσέγγιση–συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης όσον αφορά στην υλοποίηση- έχει υιοθετηθεί από το 2012 σε εθνικό επίπεδο στη Μ. Βρετανία από το Υπ. Υγείας το οποίο προωθεί την εφαρμογή της μέσω της ανάλογης εκπαίδευσης σε όλους τους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες. Την εκπαίδευση έχει αναλάβει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Βild” που συμπληρώνει περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη Μ Βρεττανία.

Κύριο σημείο ενδιαφέροντος της προσέγγισης PBS αποτελεί το ερώτημα «γιατί συμβαίνουν/εκδηλώνονται οι συμπεριφορές που προβληματίζουν σε άτομα με αναπτυξιακές /ψυχιατρικές αναπηρίες;», προσεγγίζοντας τις συμπεριφορές αυτές εντός ενός «κοινωνικού ή συναφούς πλαισίου» και θεωρώντας ότι αποκλίνουν από το “κοινωνικά παραδεκτό“ (Hastings et.al., 2013:6).
Η φιλοσοφία της PBS έχει στον πυρήνατης την άποψη ότι μία συμπεριφορά συμβαίνει για κάποιο λόγο και ταυτόχρονα επιφέρει συνέπειες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου (CAPBS Organisational and Workforce Development Framework,2016:1). Ουσιαστικά η PBS αφορά «στο πώς μπορεί κανείς να παρέχει καλύτερα μακράς διάρκειας υποστήριξη σε άτομα με “αναπηρίες”- learning disabilitries” συμπεριλαμβανομένων και των ΔΑΦ, των οποίων οι συμπεριφορές προβληματίζουν. (CAPBS Organisational and Workforce Development Framework, 2016:1)

Εκπαιδεύουμε τα στελέχη μας 

Η πρόεδρος του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Βιβή Σιδηροφάγη δήλωσε : «Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου δίνει τεράστια σημασία στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, την οποία θεωρεί ως σημαντικότατη επένδυση, απαραίτητη για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους άμεσα ωφελουμένους και τις οικογένειες τους. Για την εκπαίδευση του προσωπικού μας στη «Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς» συνεργαστήκαμε με τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό «Βild» που παρέχει στη Μ. Βρετανία και σε άλλες χώρες, υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε οργανισμούς, φορείς και άτομα.
Σκοπός μας είναι η ενσωμάτωση της προσέγγισης «Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς» στο επίπεδο της κλινικής πρακτικής, της υποστήριξης του θεραπευτικού έργου και της οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών».

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, Νικολέττα Μαυροειδή δήλωσε: «Επιλέξαμε την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - PBS Coaches Program- οι οποίοι, στη συνέχεια, θα συμμετέχουν στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη άλλων επαγγελματιών, εντός και εκτός ΚΠΕ, και θα συμβάλουν στη σταδιακή οριζόντια ενσωμάτωση της προσέγγισης στην εταιρία. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενσωμάτωσης και εφαρμογής της. Στοχεύουμε στη μείωση των περιστατικών συμπεριφορών που προβληματίζουν και στη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της επαγγελματικής ζωής του ανθρώπινου δυναμικού.»

Εκτύπωση