Τα Νέα μας

Aυτισμός: Δωρεάν υλικό ψυχοεκπαίδευσης γονέων

Integrative Parents’ Autism Training Module - ΙΡΑΤ Training Module...

Το εκπαιδευτικό πακέτο-Integrative Parents’ Autism Training Μodule αποτελεί ελεύθερα προσβάσιμο υλικό για την ψυχοεκπαίδευση γονέων παιδιών με αυτισμό.

Αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου Erasmus+ «Integrative Parents’ Autism Training-IPAT», www.ipatproject.eu.

Το υλικό οργανώνεται σε 8 θεματικές συναντήσεις, 31 παρουσιάσεις Powerpoint Presentations στα ελληνικά, την αντίστοιχη βιβλιογραφία και 10 ιδέες για διαδραστικές ασκήσεις, επίσης στα ελληνικά. Έμπειροι επαγγελματίες, με κλινική εμπειρία στον αυτισμό, από 4 χώρες και 5 εταίρους στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία, δημιούργησαν το υλικό στα αγγλικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γονέων, όπως εκφράστηκαν από τους ίδιους στην αρχή του έργου.

cover ipat module
Το εκπαιδευτικό πακέτο δοκιμάστηκε στις 4 χώρες- μέλη, μετά από μετάφραση στις γλώσσες των εταίρων και εμπλουτισμό σύμφωνα με τις επιμέρους ανάγκες, σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διάρκειας 24 ωρών, με τη συμμετοχή 70 γονέων και 8 έμπειρων συντονιστών, συνολικά.


Το ΙΡΑΤ Training Module, στην τελική του μορφή, όπως διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και των συντονιστών, είναι ελεύθερα προσβάσιμο ΕΔΩ.


Οι τίτλοι των 8 ενοτήτων:


1. Τί είναι ο αυτισμός,
2.Θεραπευτικές προσεγγίσεις
3.Η εμπειρία της οικογένειας
4.Διάδραση μεταξύ γονέων και παιδιού
5.Κοινωνική ένταξη και αυτονομία
6.Εφηβεία και Ενήλικη ζωή
7.Νομικά θέματα και Δικαιώματα
8. Πρόληψη και διαχείριση ατυχημάτων και άλλα πρακτικά θέματα και μοντέλα.

Το ΙΡΑΤ Training Module μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή να προσαρμοσθεί, σύμφωνα με τους όρους των creative commons για μη εμπορική χρήση και αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού , για τη διοργάνωση προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης, από έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή εκπαίδευσης, για γονείς παιδιών με αυτισμό. Περιλαμβάνονται οδηγίες προς συντονιστές.


Σας καλούμε να το γνωρίσετε, να το γνωστοποιήσετε , και κυρίως, να το χρησιμοποιήσετε και να το αξιοποιήσετε!

Δρ Νικολέττα Μαυροειδή
Ιατρός Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής
Επιστημονικά Υπεύθυνη, Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Εκτύπωση