Τα Νέα μας

15 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

«Οικογένεια» είναι μία λέξη με πολλές διαφορετικές έννοιες..

rimiki newΓράφει η Μαρία Ρημική, Νοσηλεύτριά Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

Η ετυμολογία του όρου «οικογένεια» παραπέμπει στη σύνθεση λέξεων οίκος και γένος ,δηλαδή η γενιά που διαμένει στο ίδιο σπίτι.

Αναφορικά με τους διάφορους τύπους οικογένειας που δημιουργούνται με την αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων ή αποτελούν ήδη παραδοσιακά πρότυπα πάνω στα οποία «πατούν» οι νεότεροι άνθρωποι έχουμε την παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια , που δημιουργείται με γάμο και περιλαμβάνει γονείς και παιδιά, την εκτεταμένη οικογένεια που αποτελείται όχι μόνο από τους γονείς και τα παιδιά αλλά και από άλλα συγγενικά πρόσωπα, τις μονογονεϊκές οικογένειες που προκύπτουν από διαζύγιο ή χηρεία ή πρόκειται για ανύπαντρες μητέρες, τις ανασυγκροτημένες οικογένειες που προκύπτουν μετά από διαζύγια ή περιπτώσεις χηρείας και τέλος τις οικογένειες όπου οι γονείς χωρίς να είναι διαζευγμένοι δεν μένουν μαζί για διάφορους λόγους. Οι οικογένειες επίσης διαφέρουν ως προς την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και πολλές άλλες πτυχές, αλλά αυτό που έχει κοινό κάθε οικογένεια είναι ότι οι άνθρωποι που την αποκαλούν είναι σημαντικοί για το άτομο που τους αποκαλεί οικογένειά του.

Στη χώρα μας χρησιμοποιούμε τον όρο «οικογένεια» υπό την ευρεία αλλά και στενή σημασία της, εννοώντας αφενός το γένος, τη γενιά, τους συγγενείς, αφετέρου τα συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από μία στέγη, ή τους συγγενείς οι οποίοι κατοικούν σε περισσότερα οικήματα, θεωρούμενα ως ενιαίο σύνολο.

ScreenHunter 273

Η λέξη «οικογένεια» έχει τη δυναμική να χωρέσει περισσότερους δεσμούς μέσα της από όσους χωράει ο ορισμός της! «Η οικογένεια μας» σήμερα δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε γενετικούς δεσμούς ή ο σύντροφός μας…. «Οικογένεια» σήμερα είναι και οι φίλοι μας, τα κατοικίδιά μας ή απλοί γνωστοί που μας συνδέουν κοινά βιώματα.

Πρόκειται για μία αξία η οποία έχει παραμείνει σταθερή μέσα στο χρόνο και μεγαλώνει, κι αυτό είναι το όμορφο με αυτή τη λέξη… να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει ο δεσμός, η φιλία, η αγάπη …
Έχουμε ανάγκη από τη λέξη «οικογένεια» στην ευρύτερη σημασία της. Έχουμε ανάγκη κάποιον που να μπορούμε να στηριχτούμε πάνω του και αυτό είναι κάτι που καθιστά αυτόν τον άνθρωπο οικογένεια για ψυχική, νοητική και συναισθηματική ολοκλήρωση.

Την οικογένεια μας τη διαλέγουμε εμείς!

Εκτύπωση