Τα Νέα μας

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη Χίο για το Υποέργο 1 & 2

Aναζητούμε Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:


Για το υποέργο 1: Υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
 Ένας (1) Ψυχίατρος (μερικής απασχόλησης) ή σε περίπτωση που δε βρεθεί 1 Ψυχίατρος (μερικής απασχόλησης) και 1 Ψυχολόγος (μερικής απασχόλησης)

Για το υποέργο 2: Ενίσχυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες
 Ένας (1) Παιδοψυχίατρος (μερικής απασχόλησης)
 Ένας (1) Εργοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης)


Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 18 μηνών.


Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση Υποψηφιότητας
• Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βιογραφικό σημείωμα
• Άδεια οδήγησης (όπου απαιτείται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής)

Β. Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω:

 

Ψυχίατρος/Παιδοψυχίατρος:
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και ειδικότητα στην ψυχιατρική-παιδοψυχιατρική.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).
• Εκπαίδευση ή εμπειρία στην Κοινοτική Ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.
• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνώση αγγλικών (πιστοποίηση).
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Ψυχολόγος:
• Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).
• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών (προσωπικότητας, νοημοσύνης).
• Εμπειρία στην άσκηση ψυχοθεραπείας θα συνεκτιμηθεί.
• Εκπαίδευση ή εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Εργοθεραπευτής/τρια:
• Απόφοιτος ΤΕΙ Εργοθεραπείας, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Επιθυμητή η εμπειρία στην χρήση των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων.
• Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
• Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί.
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Γ. Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά μεταξύ 4-6/6/2019.
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα παραλάβουν ενημερωτική ηλεκτρονική επιστολή στις 6-7/6/2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων, προς την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μεταξύ του διαστήματος 8-9/6/2019 και ώρα 11:00.

 

Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών
Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου, Εγκρεμού 30, Χίος, 82131, μεταξύ 28/5-3/6/2019 και ώρες 08:00 – 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την ΚΜΨΥ Χίου».
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Λασπάκη Μαρία (τηλ. 2271020000, φαξ 2271021213, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), από Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 15:00.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

 

Εκτύπωση