Τα Νέα μας

Εκπαιδεύσαμε πάνω από 120 κοινωνικούς λειτουργούς

Περισσότεροι από 120 κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη του ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας) – Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, συμμετείχαν στα ζωντανά εργαστήρια...

που διοργανώθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα:


«Προάγοντας την ασφάλεια και την ευημερία ευάλωτων πληθυσμών: ένας οδηγός για Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση της κακοποίησης»


Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, σε συνεργασία με τον ΣΚΛΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας.


Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 18 ώρες και οι συμμετέχουσες – ντες έλαβαν βιντεοσκοπημένο εκπαιδευτικό υλικό και είχαν την δυνατότητα με την καθοδήγηση και τον συντονισμό έμπειρων εκπαιδευτών να συζητήσουν και να θέσουν τους προβληματισμούς τους από την επαγγελματική τους πρακτική κατά τη διάρκεια των 2 ζωντανών εργαστηρίων που έγιναν στις 17 & 18/6.


Στόχοι της εκπαίδευσης ήταν:


Οι εκπαιδευόμενοι
α. να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που συνδέεται με τα φαινόμενα κακοποίησης στην Ελλάδα σήμερα αλλά και το εξωτερικό
β. Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές και εκδηλώσεις των κακοποιητικών συμπεριφορών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
γ. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που προβληματίζουν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα στη διαχείρισή τους.
δ. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν ενδείξεις κακοποίησης σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων ομάδων και να προβαίνουν στην κατάλληλη διαχείρισή τους.
ε. Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των φροντιστών και επαγγελματιών κοινωνικής φροντίδας και να αναζητούν διαθέσιμους πόρους υποστήριξης.


Ώστε:
1. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν κατάλληλα πιθανή περίπτωση κακοποίησης κάποιου χρήστη των κοινωνικών υπηρεσιών.
2. Να εντάξουν προσαρμοσμένες προσεγγίσεις σε θέματα κακοποίησης και συμπεριφορών που προβληματίζουν στην επαγγελματική πρακτική τους.
3. Να βελτιώσουν τις υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας που προσφέρουν σε σχέση με την ικανοποίηση των χρηστών και την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες για την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή τους και τους συνεργάτες, εισηγητές και συντονιστές που συνέβαλαν στην υλοποίηση της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Ιωάννη Σκαπέρδα, πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του ΣΚΛΕ, στην αντιπρόεδρο κ. Ν. Τσαμάνδουρα, στον αν. γραμματέα κ. Κ. Ποζιό και στην γραμματέα κ. Ε. Μακαντάση για την αμέριστη υποστήριξη και άριστη συνεργασία σε όλα τα στάδια και τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εκτύπωση