Τα Νέα μας

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου

Oμιλίες στους μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου...

Μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χίου κα.Τζάνα Ελένης, πραγματοποιήθηκαν δυο ομιλίες στην Ε’Δημοτικού. Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από την Ψυχολόγο του Τμήματος Παιδιών & Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου,Ραφαέλα Ζαχαριά.

 

ScreenHunter 421

Η 1η ομιλία έλαβε χώρα στις 7-10-2022 με θέμα  ‘’Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου’’ και το περιεχόμενο ήταν περισσότερο θεωρητικό ως προς τα συναισθήματα και τις αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισής τους.


Η 2η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 14-10-2022. Η ομιλία αφορούσε και πάλι την διαχείριση των συναισθημάτων ωστόσο είχε περισσότερο βιωματική μορφή και δραστηριότητες.

ScreenHunter 422

Στόχος των δράσεων ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές αναφορικά με το πώς μπορούν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους και να μπορούν να τα εκφράζουν. Η δράση περιλάμβανε βιωματικό παιχνίδι με σκοπό να εκφραστούν πιο εύκολα και να ανοίξουν προσωπικές τους εμπειρίες καθώς και να αναφερθούν σε τυχόν προβληματισμούς ή ανησυχίες. 

Εκτύπωση