Τα Νέα μας

Μιλήσαμε στους εκπαιδευτικούς για τον σχολικό εκφοβισμό

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου «Καρράδειο»...

«Ο συμβουλευτικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού» ήταν ο τίτλος της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε από την Ψυχολόγο του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Ραφαέλα Ζαχαριά στο 9ο Δημοτικό Σχολείου Χίου, στις 27/10/2022.  Την ομιλία παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και η Διευθύντρια.

ScreenHunter 428

 

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου ΕΔΩ

 

Στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν φαινόμενα εκφοβισμού εντός του σχολικού πλαισίου. Ακόμα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πρόληψη του φαινομένου. Ειδικότερα, δόθηκαν εξατομικευμένες συμβουλευτικές κατευθύνσεις αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε-βοηθήσουμε τόσο τα παιδιά «θύματα» όσο και τα παιδιά «θύτες». Επιπλέον, εστιάσαμε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας με τους γονείς στην προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Στόχος μας ήταν να κατανοήσουν την σημασία της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης. Ενημερώθηκαν για τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δόθηκαν συμβουλευτικές κατευθύνσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου και εστιάσαμε στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά και δόθηκε χρόνος για συζήτηση και έκφραση προβληματισμών.

Πληροφορίες: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, τηλ . 2271020000 (εσωτ.1 Τμήμα Παιδιών και Εφήβων)

 

Εκτύπωση