Τα Νέα μας

Ξέρετε τι είναι το Positive Behaviour Support;

Εκπαιδευόμαστε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενών μας! Εσωτερικό σεμινάριο εκπαίδευσης για τη "Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς".

Στα πλαίσια της περαιτέρω ενσωμάτωσης του μοντέλου και της φιλοσοφίας του Positive Behaviour Support (PBS) στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, πραγματοποιήσαμε εσωτερικό σεμινάριο εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους μας. Εισηγητές ήταν εργαζόμενοί μας - εκπαιδευμένοι PBS coaches.

Συστηματοποιούμε και ενισχύουμε τη θεραπευτική μας προσέγγιση, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού των εξυπηρετούμενων μας.

Στο σεμινάριο αναφέρθηκαν τα βασικά στοιχεία του μοντέλου PBS και πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από την φιλοσοφία και τις πρακτικές του PBS, ώστε να προχωρήσει η οριζόντια ενσωμάτωση της προσέγγισης στην καθημερινή κλινική πρακτική. Συγχρόνως, δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε πώς έχει προχωρήσει μέχρι τώρα η ενσωμάτωση του μοντέλου στις δομές μας, μέσα από εξέταση συγκεκριμένων περιστατικών.

Μια εξαιρετική ευκαιρία εκπαίδευσης, διασύνδεσης  και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων μας στις δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου που υποστηρίζουν άτομα με αυτισμό (Κέντρο Ημέρας Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων "Στην Αυλή του Κόσμου" και Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος").

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Περιστερίου για την παραχώρηση της αίθουσας.

Τι είναι η Θετική Υποστήριξη Συμπεριφοράς – Positive Behaviour Support - PBS

Είναι μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου με αναπηρία και των ανθρώπων του περιβάλλοντός του.

Στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων, η προσέγγιση PBS αποτελεί σημείο αναφοράς για την πρόληψη και διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν (challenging behaviours) όσον αφορά σε άτομα με αναπηρίες ψυχιατρικής ή/και αναπτυξιακής φύσης.

Η προσέγγιση–συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης όσον αφορά στην υλοποίηση- έχει υιοθετηθεί από το 2012 σε εθνικό επίπεδο στη Μ. Βρετανία από το Υπ. Υγείας το οποίο προωθεί την εφαρμογή της μέσω της ανάλογης εκπαίδευσης σε όλους τους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες. Την εκπαίδευση έχει αναλάβει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Βild” που συμπληρώνει περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη Μ Βρεττανία.

Κύριο σημείο ενδιαφέροντος της προσέγγισης PBS αποτελεί το ερώτημα «γιατί συμβαίνουν/εκδηλώνονται οι συμπεριφορές που προβληματίζουν σε άτομα με αναπτυξιακές /ψυχιατρικές αναπηρίες;», προσεγγίζοντας τις συμπεριφορές αυτές εντός ενός «κοινωνικού ή συναφούς πλαισίου»  (Hastings et.al., 2013:6).
Η φιλοσοφία της PBS έχει στον πυρήνατης την άποψη ότι μία συμπεριφορά συμβαίνει για κάποιο λόγο και ταυτόχρονα επιφέρει συνέπειες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου (CAPBS Organisational and Workforce Development Framework,2016:1). Ουσιαστικά η PBS αφορά «στο πώς μπορεί κανείς να παρέχει καλύτερα μακράς διάρκειας υποστήριξη σε άτομα με “αναπηρίες”- learning disabilitries” συμπεριλαμβανομένων και των ΔΑΦ, των οποίων οι συμπεριφορές προβληματίζουν. (CAPBS Organisational and Workforce Development Framework, 2016:1)

Εκπαιδεύουμε τα στελέχη μας

Το 2019, 10 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου εκπαιδεύτηκαν στην προσέγγιση Positive Behaviour Support (PBS),  εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών που προβληματίζουν, "challenging behaviors". Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες για την ενσωμάτωση αντίστοιχων πρακτικών στο κλινικό τους έργο με άτομα με αυτισμό ή άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και την εκπάιδευση και υποστήριξη άλλων επαγγλεματιών. Διαβαστε εδώ περισσότερα.

Tο Κέντρο Παιδιού κι Εφήβου είναι μέλος του δικτύου του Βρετανικού Ινστιτούτου για τις Νοητικές Αναπηρίες- BILD (British Institute for Learning Disabilities).

 

Εκτύπωση